Hoppa till innehållet

Fakta om barnkonventionen

Du vet väl om att du som barn har rättigheter? I FN:s barnkonventionen finns ett antal regler för hur barn runt om i världen ska ha det. De handlar om allt från att barn inte får vara soldater i krig, till att barn har rätt till ett privatliv.

Förenta Nationerna, FN, jobbar bland annat med mänskliga rättigheter. De tyckte att det måste finnas speciella rättigheter som gäller för hela världens barn.

I barnkonventionen finns regler med speciella rättigheter som gäller för hela världens barn.
I barnkonventionen finns regler med speciella rättigheter som gäller för hela världens barn.

Under många år jobbade FN med att ta fram alla de rättigheterna och samlade dem i barnkonventionen.

Rätt att leka, tänka och tycka

Den 20 november 1989 var barnkonventionen klar och godkändes av alla länder i FN. I barnkonventionen hade man kommit fram till 54 rättigheter som man tycker att alla barn ska ha. De länder som ansluter sig till barnkonventionen lovar att följa reglerna i den. Hittills har 196 stater skrivit under barnkonventionen.

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
Ur Barnkonventionen, artikel 2.

De 54 punkterna, eller artiklarna som man kallar den, handlar om saker som kan verka självklara. Det kan till exempel handla om att barn har rätt att leka, att tänka och tycka vad de vill och att få gå i skolan.

Blev lag i Sverige

För att se till att barnkonventionen följs har FN en barnrättskommitté. Den består av 18 experter från olika länder. De jobbar med att kontrollera att alla länder som har skrivit på barnkonventionen verkligen följer den.

Sverige skrev under och lovade att följa barnkonventionen 1990. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen dessutom lag i Sverige. Det betyder att barnkonventionen nu är lika viktig som andra lagar i Sverige och att barns rättigheter får ett ännu bättre skydd.

Text: Annsofie Andersson, februari 2022.

Källor: Unicef, Nationalencyklopedin.

Fem viktiga artiklar från barnkonventionen att lära sig utantill

  • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. (artikel 2)

  • Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara för barnets bästa. (artikel 3)

  • Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. (artikel 6)

  • Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. (artikel 12)

  • Barn har rätt till lek, vila och fritid. (artikel 31)

Vad är Förenta Nationerna?

FN:s blåa flagga.

Förenta Nationerna, FN, är en organisation som arbetar med fred och säkerhet. De allra flesta länder i världen är med i FN.

FN bildades 1945, efter andra världskrigets slut. Organisationen arbetar framför allt med att upprätthålla fred i världen, bekämpa fattigdom och med mänskliga rättigheter.

I dag har FN 193 medlemsländer. Varje medlem har sina representanter i FN och alla är med och bestämmer. Organisationen leds av en generalsekreterare som medlemmarna har varit med och röstat fram. Huvudkontoret ligger i New York i USA. Utanför byggnaden finns alla medlemsländernas flaggor i alfabetisk ordning.

Om du vill läsa barnkonventionens alla 54 artiklar finns dem nedskrivna på Unicefs webbplats.