Hoppa till innehållet

Tillgänglighet på webbplatsen

Barnens bibliotek är ansvariga för denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur barnensbibliotek.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsens innehåll inte är helt tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från barnensbibliotek.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning  och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Problem vid användning utan syn eller med nedsatt syn

Generellt

  • Det finns dokument avsedda för utskrift som inte kan läsas med hjälpmedel.

Hur vi har testat webbplatsen

Webbplatsen har testats av Sigma Technology Digital Solutions, med hjälp av intern expertis och automatiska tester. 

Webbplatsen publicerades den 25 april 2024.

Senaste granskningen gjordes under april 2024.

Redogörelsen uppdaterades den 30 april 2024.

 

Text: Barnens bibliotek, 25 april 2024.