Hoppa till innehållet

Behandling av personuppgifter

Barnens bibliotek drivs av Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen. Sedan den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation) i alla EU:s medlemsländer, syftet med lagen är att skydda dina personuppgifter. 

Barnens bibliotek värnar alla individers rätt till personlig integritet och vill därför med denna integritetspolicy förklara hur dina personuppgifter används när du besöker vår hemsida, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss. Den här informationen rör också dig som medverkar i text, bild eller film på sajten.  

Vad är en personuppgift? 

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, mejladress, bostadsadress, IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild. 

Vad innebär behandling av personuppgift? 

En behandling av personuppgift är all typ av hantering som vi kan göra med personuppgifter, till exempel samla in, publicera, lagra, läsa, kopiera, skicka vidare, gallra och arkivera. 

Vem är personuppgiftsansvarig? 

Personuppgiftsansvarig är Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen. 
E-post: kultur@vgregion.se  

Frågor om hantering av personuppgifter 

Om du har några frågor eller synpunkter på hur dina personuppgifter hanteras kan du vända dig till kulturförvaltningens dataskyddsombud (DSO): koncernkontoret.dso@vgregion.se 

Vill du ändra eller ta bort en personuppgift kan du vända dig till redaktionen på Barnens bibliotek direkt:  

Tillsynsmyndighet 

Om du anser att Kulturförvaltningen har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Se mer på www.imy.se

Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss via våra kontaktformulär 

När du kontaktar oss med allmänna frågor om vårt innehåll på webbplatsen eller vår verksamhet går det under allmänt intresse. När du kontaktar oss och lämnar personuppgifter för att beställa bokmärken, delta i tävlingar eller andra aktiviteter är ditt samtycke den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter. 

Uppgifter som samlas in när du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev 

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar Barnens bibliotek in din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrev via e-post. Du får också klicka i en ruta för samtycke. När du registrerar dig för nyhetsbrev överförs personuppgifter alltid till tredje part (företaget där nyhetsbreven skapas). Du kan alltid återkalla ditt samtycke. 

Uppgifter som samlas in när barn skriver bokrecensioner  

Vi samlar inte in personuppgifter på barn när de skriver bokrecensioner. Om de av misstag skulle uppge en personuppgift när de skickar in en recension tas denna bort av webbredaktörerna innan recensionen publiceras på sajten.  

Uppgifter som samlas in när du besöker vår hemsida 

Här kan du läsa mer om det som kallas kakor och vilka personuppgifter som sparas när du besöker vår hemsida.

Vad gäller för information som publiceras på sajten? 

Inspelning, fotografering, lagring och publicering av text, bild, film och ljudinspelning där du medverkar innebär en behandling av dina personuppgifter. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Du som blir intervjuad av Barnens bibliotek får information om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Period för lagring av personuppgifter 

Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt. Därefter beror det på vad som gäller för arkivering och gallring i allmänna handlingar. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella. 

Den registrerades rättigheter 

Den som har personuppgifter lagrade eller publicerade inom Barnens biblioteks verksamhet har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det. Eftersom Kulturförvaltningen omfattas av offentlighetsprincipen och arkivlagen (1990:782) är rätten till radering ibland begränsad.  

Sociala medier  

Vi finns på vissa sociala medier, såsom Facebook och Instagram. Här får du information om vår verksamhet. När information publiceras i våra sociala kanaler överförs den alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver kanalen). Ibland publicerar vi personuppgifter, som text och bild, i våra sociala kanaler. Personen har då fått ge sitt samtycke till detta. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det. Eftersom Kulturförvaltningen omfattas av offentlighetsprincipen och arkivlagen (1990:782) är rätten till radering ibland begränsad.  

Om du kontaktar oss via våra sociala kanaler, överförs informationen samt personuppgifter även här till tredje part. Vi rekommenderar att du använder kontaktformulären på vår webbplats när du vill komma i kontakt med oss.  

Här kan du läsa mer om hur personuppgifter hanteras inom Västra Götalandsregionen.