Hoppa till innehållet

Lättlästa böcker kan få fart på läslusten

Det kan vara både kämpigt och lustfyllt att läsa. För den som behöver motivation kan lättlästa böcker vara ett alternativ.

- I lättlästa böcker är det full fart från början. Det passar de flesta och det blir mer och mer populärt att läsa lättläst, säger Tobias Gard, barn- och ungdomsbibliotekarie och författare.  

Tobias Gard jobbar till vardags som barn- och ungdomsbibliotekarie i Trollhättan. Han är även författare till över tio böcker, alla lättlästa skräckböcker för barn och unga. Han beskriver lättläst som en text som är lättare att ta till sig av olika skäl.

- Lättläst är från början tänkt till de som av olika anledningar har svårt att ta till sig en ”normalsvår” text. Det kan vara att man har ett annat modersmål än svenska, att man har läs- och skrivsvårigheter eller att man kommer från ett hem där man inte läser så mycket och därför inte har fått med sig det hemifrån.

Lättlästa böcker passar många

De senaste tio åren har mycket hänt kring den lättlästa litteraturen berättar Tobias Gard. Nu finns det lättlästa böcker för barn och unga i de flesta genrer, allt från fantasy till skräck.

Tobias Gard står framför en bokhylla och ler in i kameran.
Tobias har skrivit många lättlästa skräckböcker för barn och unga. Foto: Christine Karlsson.

Utgivningen av lättlästa böcker ökar och de är flitigt utlånande på biblioteken. Många bokförlag har även slutat att skriva ut att böckerna är lättlästa. Att välja en lättläst bok ska inte kännas utpekande och Tobias försöker själv undvika att använda begreppet lättläst.

- Det kan lätt bli stigmatiserande för den som väljer lättläst. I dag har gränserna suddats ut och lättläst är till för vem som helst. Det händer mycket i handlingen i lättlästa böcker och det är inga pauser. Dagens barn och unga är vana vid snabba klipp, det får inte vara för långsamt och jag tycker att det passar för de flesta.

Alla måste inte bli storläsare

I sitt arbete som bibliotekarie möter Tobias barn som egentligen inte har behov av att läsa lättläst, men som inte har kommit i gång med läsningen. Då är en lättläst bok enklare och kan få fart på läslusten. Det kan finnas en risk att man fastnar i att läsa lättläst och inte går vidare i sin läsning, men Tobias tycker inte att det är ett stort problem.

- Frågan är om de som fastnar i lättläst skulle läsa något överhuvudtaget, om de inte läste lättläst? Det är en balansgång, det kan bli för stor utmaning och då orkar de inte. Vi är ju heller inte på vuxna som bara läser feelgood, att ”nu måste du komma vidare i din läsning”. Alla blir inte storläsare och det är okej, konstaterar han.

Text: Annsofie Andersson, april 2023.

Tre tips från Tobias

  • Utgå från barnet! Fråga vad barnet har för intressen, börja i den änden så att det blir lustfyllt. Risken finns att man pratar så mycket om hur viktigt det är med läsning att man tappar lusten. Hitta böcker som passar barnet, annars blir det svårt.

  • Ta hjälp av en bibliotekarie! På biblioteket kan du som förälder få hjälp med att hitta böcker med ämnen som passar ditt barn. Bibliotekarien kan även hjälpa dig att hitta böcker som är på rätt nivå och lagom svåra.

  • Ett boktips! Bokserien Splej av Torsten Bengtsson. De böckerna funkar otroligt bra. De har en bra avvägning mellan spänning och allvarliga ämnen. Berättelserna öppnar även upp för många diskussioner.

Vad är lättläst?

Foto: Ann-Charlotte Rugfelt
Foto: Ann-Charlotte Rugfelt
  • En lättläst text är skriven med lätta, vardagliga ord.
  • Meningarna är korta och innehåller få bisatser.
  • Texten har en enkel och rak kronologi, inga hopp i tiden.
  • Layouten är luftig och har korta rader.
  • Berättelsen innehåller inte för många personer eller parallella handlingar som kan försvåra läsningen.
  • Eventuella bilder fungerar som stöd till texten. Det som står i texten händer i bilden och ska göra det enklare att förstå texten.

Källor: Myndigheten för tillgängliga medier, bokförlaget Hegas.