Hoppa till innehållet

Vårt uppdrag

Barnens bibliotek är en digital plattform som drivs av den regionala biblioteksverksamheten i Västra Götalandsregionen. Sedan 1996 har vi verkat läs-, skriv- och litteraturfrämjande för barn i åldrarna 8-12 år.

Vi erbjuder även metodmaterial för folkbibliotekarier, skolbibliotekarier, lärare och föräldrar som i sin tur uppmuntrar barns intresse för läsning, litteratur och skrivande.

Stimulera till läsning och språkutveckling

Genom att arbeta utifrån den regionala biblioteksplanens läsfrämjandemål för barn bidrar vi till att uppfylla bibliotekslagens mål om att särskilt främja litteratur, stimulera till läsning och språkutveckling hos barn och unga. Vi skapar även innehåll för och om folkbibliotekens prioriterade grupper; personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.

Likvärdiga förutsättningar

Med fokus på läsfrämjande och litteraturförmedling, för att framförallt ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser knyter vi an till följande prioriteringar i Västra Götalandsregionens kulturstrategi:

  • Stärka barn och ungas rätt till konst och kultur
  • Stärka arbetet för yttrandefrihet och demokrati
  • Öka geografisk spridning av konst och kultur
  • Stärka nationella minoriteters egenmakt och tolkningsföreträde
  • Främja utveckling av digitala kulturupplevelser

 

Ägare: 

Kulturförvaltningen, VGR 

Ansvar för drift: 

Kulturförvaltningen, VGR 

 

Bibliotekslag (2013:801) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Västra Götalandsregionens kulturstrategi