Hoppa till innehållet
En pappersloppa med målade sidor står på ett bord.

Så viker du en pappersloppa

”Ett, två, tre, fyra… välj en färg och läs vad det står”! Du kanske har sett andra som har en pappersloppa. Här kan du kan lära dig hur du viker en pappersloppa själv.  

Du behöver

sax, papper och färgpennor i olika kulörer ligger upplagda på ett bord.
  • papper 
  • sax 
  • pennor/färgpennor.

Steg 1

En rektangel i papper samt en vikt triangel ligger på ett bord.

Om du har ett rektangulärt papper måste du klippa av en bit så att det blir en kvadrat. Det gör du genom att vika papprets ena hörn snett upp mot den motsatta kanten, så att du får en triangel. Klipp av den bit av pappret som blir över. 

Steg 2

Papperstriangel med en vikt kant i mitten som löper upp mot spetsen.

Veckla upp kvadraten. Vik sedan pappret på diagonalen, på motsatta hållet mot där du vek sist. 

Steg 3

Kvadrat där två vikta linjer löper snett över varandra.

Vik upp pappret. Punkten där de två linjerna korsas är papprets mittpunkt. 

Steg 4

En kvadrats två nedersta hörn är vikta upp upp som två trianglar.

Ta tag i ett hörn och vik det in mot mitten.

Steg 5

Fyra invikta trianglar på en kvadratisk papperslapp.

Upprepa på alla fyra hörn. 

Steg 6

Vänd på pappret.

Steg 7

Övre högerkant på kvadraten viks in som en triangel mot mitten.

Gör samma sak här: vik hörnen in mot mitten. 

Steg 8

Alla kanter är invikta som trianglar på pappret.

Upprepa på alla fyra hörn. 

Steg 9

Varje triangel har delats upp i två olika färgfält.

Färglägg nu de olika fälten på loppan i olika färger. 

Steg 10

En triangel är öppnad på pappersarket. Två texter är inskrivna under respektive fält.

Under varje fält skriver du ett uppdrag. Till exempel: ”Hoppa fem jämfotahopp” eller ”Låt som en säl”. 

Steg 11

Loppan är ihopvikt. En hand lyfter den ena fliken som ligger uppåt.

Vik sedan loppan på mitten, med den färgglada sidan inåt. Du ska nu hitta de fyra små ”flärparna”, två på framsidan och två på baksidan. 

Steg 12

Fingrar trycker ut pappersloppan.

Sätt tummarna och pekfingrarna under flärparna och vik så att hörnen vinklas uppåt. 

Steg 13

Pappersloppan är fotograferad uppifrån. En liten glipa i mitten syns.

Vik hela vägen upp tills det bildas en spets på toppen.

Klar!

En pappersloppa med målade sidor står på ett bord.

Nu är loppan klar! Öppna och stäng den genom att nypa med fingrarna. Nu är du redo att ge folk roliga uppdrag! 

Text och foto: Alice Wentzel Blank, april 2022.