Hoppa till innehållet
Den samiska flaggan i rött, grönt, gult och blått. I mitten ligger en rund ring som till häften är blå, till hälften röd.

Fakta om de samiska språken och samer

Området Sápmi sträcker sig över flera länder – delar av norra Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Här talas samiska, ett språk som egentligen är nio olika språk.  

Om du är same har du en lång historia i Sverige, flera tusen år. Då tillhör du en ursprungsbefolkning, det enda urfolket i hela Europa. Om man tillhör en ursprungsbefolkning betyder det att man är släkt med de som redan bodde i ett land eller ett område då andra flyttade dit och drog landsgränser. Man räknas som urfolk om man lyckats behålla sin kultur och sitt språk, något som samerna har lyckats göra.  

Nio samiska språk

Samiska språket är inte ett språk, utan nio stycken. Skillnaderna mellan de olika samiska språken är ungefär som skillnaderna mellan danska, svenska och norska. Några exempel på samiska språk är sydsamiska, lulesamiska och skoltsamiska. Av de olika samiska språken är nordsamiska det som de allra flesta talar.

Särskilda rättigheter 

Eftersom samer är en ursprungsbefolkning har man särskilda rättigheter. Samiska barn har exempelvis alltid rätt att få undervisning i skolan på samiska. I Sverige finns också sametinget, en slags regering där samerna själva väljer vilka som ska vara medlemmar. Sametinget bevakar frågor som rör samer och samisk kultur i Sverige.  

Genom åren har Sverige flera gånger fått kritik, bland annat från Förenta Nationerna (FN), för att Sverige inte respekterar samernas rättigheter.  

Det finns ingen exakt siffra på hur många samer som bor i Sverige, men minst 36 000. Den 6 februari firar hela Sápmi sin nationaldag. Den samiska flaggan har färgerna röd, blå, grön och gul - samma färger som du kanske känner igen från den samiska dräkten kolt.   

Text: Barnens bibliotek, juli 2022. 

Källor: Nationalencyklopedin, Institutet för språk och folkminnen, Sametingets hemsida www.minoritet.se.

Ladda ned målarbild

Ritad bild av den samiska flaggan med två lodräta streck i mitten och en rund ring över dessa.

Måla den samiska flaggan! Du kan spara ned målarbilden till din dator och skriva ut den om du vill. Det gör du genom att klicka på knappen "Ladda ned" nedan.