Hoppa till innehållet
Pennor och papper med ritade bilder på minoriteternas flaggor.

Tema Nationella minoriteter

I Sverige talas fler språk än svenska, men visste du att fem av de språken är extra speciella? Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska kallas för nationella minoritetsspråk. De har talats länge i Sverige och har särskilda rättigheter. Det betyder att samhället måste se till att de språken utvecklas och lever vidare.  

Här kan du läsa faktatexter om minoriteternas språk och kultur samt ta del av intervjuer, quiz och boktips!

Vad kan du om de nationella minoriteterna?

Vad betyder meänkieli? Och vad gör man under shabbat? Testa dina kunskaper om de nationella minoriteterna här!

Författare