Hoppa till innehållet
Tornedalens flagga i gult, vitt och blått.
Foto: Hasse Stenudd

Fakta om meänkieli och tornedalingar

Namnet meänkieli betyder ”vårt språk”. Det är ett språk som hör hemma i norra Sverige, framför allt i Tornedalen. 

Tornedalen är ett område som ligger runt Torneälven, på gränsen mellan Sverige och Finland. Här har meänkieli talats i de båda länderna under en mycket lång tid. Det finns minst tre olika dialekter av språket, men kan du en av dialekterna förstår du de andra. I Norge finns dessutom det liknande språket kvänska. Om du kan meänkieli förstår du oftast kvänska också! 

Bara svenska i skolan

I slutet av 1800-talet ville den svenska regeringen att alla i Sverige skulle ha ett gemensamt språk. De som hade ett annat språk, såsom exempelvis meänkieli, blev nu tvingade att enbart ha svenska språket i skolan. På en del ställen fick barn inte ens prata sitt språk på rasterna och föräldrar slutade prata meänkieli med sina barn. Det gjorde att många tappade sitt språk. 

Tog tillbaka språket 

På 1960-talet började många att kämpa för att ta tillbaka meänkielin. Det bildades föreningar och man ville att meänkieli skulle räknas som ett eget språk. I dag är en del kommuner förvaltningsområden för meänkieli. Det betyder att i de kommunerna är språket extra skyddat och man jobbar extra mycket för att meänkieli ska överleva.  

Om du talar meänkieli är du inte ensam. Det finns ungefär 70 000 personer som kan meänkieli i Sverige. Tillsammans med dem firar du kanske Tornedalingarnas dag varje år den 15 juli. Då hissas säkert Tornedalingarnas gul-vit-blå flagga som heter Meänflaku. Den är blå för den sommarblå himlen, gul för den gula solen och vit för de vintervita vidderna. 

Text: Barnens bibliotek, juli 2022. 

Källor: Nationalencyklopedin, Institutet för språk och folkminnen, Sametingets hemsida www.minoritet.se.

Ladda ned målarbild

Tornedalska flaggan ritad med streck där tre färger ska fyllas i.

Måla Tornedalens flagga! Du kan spara ned målarbilden till din dator och skriva ut den om du vill. Det gör du genom att klicka på knappen "Ladda ned" nedan.