Hoppa till innehållet

Fakta om teckenspråk

Visste du att det finns ungefär 160 olika teckenspråk i hela världen? I Sverige finns det svenska teckenspråket och det används av cirka 8000 personer.

Ingen vet riktigt hur teckenspråket har uppstått. Man kan säga att teckenspråk har använts så länge som det har funnits döva. På 1800-talet fanns det skolor i Sverige för döva barn och unga. Där utvecklades och växte det svenska teckenspråket fram.

Barn gör tecknet okej med teckenspråk.
Ett barn gör tecknet för "okej" med teckenspråk. Foto: Lisa Ahlqvist.

Det dröjde innan teckenspråket fick den status det har i dag. Först 1981 bestämde den svenska regeringen att döva skulle få sin undervisning i skolan på teckenspråk. Innan dess räknades det svenska språket som dövas förstaspråk/modersmål, inte teckenspråket. Sverige var det första landet i världen som tog det beslutet.

Inte bara händerna

När man använder sig av teckenspråk är det inte bara händerna som är viktiga. Ögon, ögonbryn, munnen – ja, hela överkroppen används när man uttrycker sig. Man skulle kunna tro att teckenspråket är detsamma över hela världen, men så är det inte.

Varje land har sitt eget språk som har utvecklats precis som de talande språken. Du som kan det svenska teckenspråket kan ofta ändå förstå andra teckenspråk bra, många tecken är rätt så lika varandra.

Det finns flera dagar att fira för dig som använder teckenspråk. I Sverige firas Teckenspråkets dag den 14 maj varje år. Den 23 september är den Internationella teckenspråksdagen, en dag som Förenta Nationerna (FN) har bestämt ska uppmärksammas varje år.

Text: Annsofie Andersson, 3 augusti 2022.

Källor: Sveriges dövas riksförbund, Nationalencyklopedin, Specialpedagogiska myndigheten.

Ett äppelträd med stora röda äpplen står själv med blå himmel. Under marken syns ett stort rotsystem.

Boktips med olika funktionsnedsättningar

Det är viktigt att kunna identifiera sig med någon i böcker och att hitta berättelser att känna igen sig i.

Här tipsar vi om böcker där en person har någon funktionsnedsättning.