Hoppa till innehållet
Ett äppelträd med stora röda äpplen står själv med blå himmel. Under marken syns ett stort rotsystem.

Tips på böcker där barn har olika funktionsnedsättningar

Visste du att bokkaraktären Percy Jackson har både ADHD och dyslexi? Det är två av många funktionsnedsättningar vi människor kan födas med. Det är viktigt att kunna identifiera sig med någon i böcker och att hitta berättelser att känna igen sig i.

Här tipsar vi om böcker där en person har någon funktionsnedsättning.

Böcker om personer med synnedsättning

Böcker om personer med hörselnedsättning

Böcker om personer med svårigheter att röra sig

Böcker om personer som inte känner sig som alla andra

Böcker om personer som har svårt att bearbeta, tolka och förmedla information

Böcker om personer med NPF-diagnos

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn där många olika tillstånd eller diagnoser ingår, till exempel ADHD, ADD, AST (Autismspektrumtillstånd) och Tourettes syndrom.

Böcker om personer med dyslexi

Böcker om personer med en intellektuell funktionsnedsättning