Hoppa till innehållet

Äppelhyllans experter stöttar och delar kunskap

Planerar du som bibliotekarie att arbeta med Äppelhyllan och vill ha stöd? Vi frågade styrgruppen för ”Expertnätverket för bibliotek som har Äppelhyllor” om råd hur du kan få stöttning.

För dig som arbetar med Äppelhyllan och tillgänglighet på biblioteket för barn och unga, finns möjligheten att samverka med andra kollegor. Svensk biblioteksförening erbjuder sina medlemmar att ingå i många olika expertnätverk där ett är för bibliotek som har Äppelhyllor. I nätverket kan du exempelvis utbyta tips och erfarenheter med andra bibliotek. Vi ställde fem snabba frågor till styrgruppen för Expertnätverket.

Vad är Expertnätverket för någonting?

- Expertnätverket för bibliotek som har Äppelhyllor är ett nätverk inom Svensk biblioteksförening bestående av medlemmar som vill dela med sig av kunskap om att jobba med Äppelhyllans medier och verksamhet.

Svensk biblioteksförenings logotyp.
Expertnätverket är ett nätverk inom Svensk biblioteksförening.

Vad gör ni?

- Vi möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyte och inspiration när det gäller tillgänglighet och Äppelhyllefrågor.

Vilken är Expertnätverkets viktigaste uppgift?

- Att se till att det finns möjlighet att träffas, utbyta kunskap och erfarenhet, inspireras och få kompetensutveckling.

Hur många medlemmar har Expertnätverket?

- I dagsläget är det 226 medlemmar. Vi bjuder in till nätverksträff en gång om året.

Hur blir man medlem?

- Nätverket är öppet för alla enskilda och institutionella medlemmar i Svensk biblioteksförening.

Är du intresserad av att gå med? 

Läs mer om Expertnätverket på Svensk biblioteksförenings webbplats.

Text: Annsofie Andersson, juni 2023.

Expertnätverkets tips till dig som ska starta en Äppelhylla

Bygg upp samarbeten utanför biblioteket

- Det viktigaste när det gäller arbetet med äppelhyllan är att hitta personer utanför biblioteket att samverka med. Bygg upp samarbeten med habiliteringen, syncentralen, hörselpedagoger, logopeder, BVC för att ta reda på hur behoven ser ut, av medier och verksamhet, för barn med funktionsnedsättning.

Anordna verksamheter kring Äppelhyllan

- Bjud in anpassad grundskola och resursklasser. Har biblioteket visningar för förskoleklasser, bokprat för skolklasser eller andra besök som ni bjuder in till? Säkerställ att också anpassad grundskola och resursklasser eller resursskolor är inbjudna till dessa och att det tydligt framgår att biblioteket anpassar efter deras behov.

...och tips på en måste-bok att ha i Äppelhyllan

- ”Hur låter bokstaven” av Susanna Cabander. En talande ABC-bok med bokstavsljud. Den kan användas av många!