Hoppa till innehållet

Låt Äppelhyllan växa - tips på aktiviteter

För att synliggöra Äppelhyllan kan ditt bibliotek skapa verksamhet knuten till hyllan. Här kommer tips på aktiviteter ni kan anordna som har koppling till Äppelhyllan.

Fira Äppelhyllan en gång per år

Programmet kan innehålla exempelvis sång- och sagostund utifrån material från Äppelhyllan. Aktiviteter kan vara att skapa sin egen taktila bild eller tova ett äpple. Bjud på äppelsaft och äppelmuffins!

Temadagar i programverksamheten

Uppmärksamma Äppelhyllan vid andra återkommande dagar under året. Dagar som har anknytning till Äppelhyllan är till exempel:

 • Punktskriftens dag 4 januari. 
 • Europeiska logopedidagen den 6 mars. 
 • Rocka sockorna den 21 mars. 
 • Världsautismdagen 2 april. 
 • Teckenspråkets dag 14 maj. 
 • Dyslexiveckan i vecka 40. 

Även andra temadagar under året kan kopplas till Äppelhyllan så som Världspoesidagen, Barnbokens dag, Världsboksdagen, dagar om mänskliga rättigheter och om barnkonventionen.

Fira Äppelhyllan med äpplen och sagostunder.
Fira Äppelhyllan med äpplen och sagostunder.

Sagostunder

Ditt bibliotek kan anordna sagostund med TAKK, Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Det är bra att vara två personer under sagostunden, en som berättar och tecknar och en som visar bilderna ur boken. Ta gärna hjälp av logopeder eller logopedistuderande som kan TAKK. Ni kan även anordna musik- och sagostunder för andra grupper och med andra medier som finns på Äppelhyllan.

Fler barnaktiviteter på biblioteket

Vissa barnaktiviteter går att erbjuda alla, oavsett funktionsnedsättning. Andra aktiviteter kan vara lämpligt att ha två gånger, där ett tillfälle riktar sig enbart mot målgruppen med särskilda behov.

Exempel på barnaktiviteter där Äppelhyllan kan lyftas in:

 • Bilderboksbio
 • Bokklubbar/bokcirklar
 • Barnteater/barnteater med TAKK
 • Läshundar – bjud in en läshund till biblioteket som barn sedan får högläsa för.
 • App-verkstäder - prova på olika språkstimulerande appar. Ordna aktiviteten i samarbete med till exempel kommunens habilitering, dyslexiförbundet eller annan intresseförening.
 • Speciella öppettider – under några timmar kan biblioteket hålla öppet och erbjuda verksamhet enbart för familjer som har barn med en NPF-diagnos.

Barnverksamhet på ditt bibliotek kan anpassas efter målgruppens behov genom till exempel förberedelsehäften, koncentrationshjälpmedel och dialog med barnens vuxna inför aktiviteten. Planera gärna aktiviteterna tillsammans med målgruppen. Gör reklam för materialet i Äppelhyllan innan eller efter aktiviteten.

Illustration med två barn som sitter i en fantasifull tågvagn och läser en bok. Text: Häng med Språktåget!
Språktåget är framtaget av logopeder och bibliotekarier för att underlätta för bland annat bibliotek att inspirera föräldrar till att prata, ramsa, sjunga och läsa med sina barn. Illustration: Moa Graaf

Språktåget

Har ni annan verksamhet eller andra hyllor kring barns språkutveckling, så som till exempel Språktåget? Lyft in Äppelhyllan då Språktåget marknadsförs!

Träffar och fortbildning

Med hyllan som utgångspunkt kan ni bilda nätverk och bredda kompetensen både inom och utanför biblioteket. Nätverket kan hjälpa biblioteket att nå ut med information om Äppelhyllan och ordna utbildningar.

Inbjudan till ett nätverk kan gå ut till andra verksamheter inom kommunen så som personal inom förskola och anpassad grundskola, specialpedagoger, grundskollärare, logopeder, barnhabilitering, hörselvård, syncentral, kommunens funktionshindersföreningar och anhöriga med flera.

Bjud in till informationsträffar om Äppelhyllan, eller erbjud er att medverka vid olika studiedagar eller träffar och berätta om Äppelhyllan och äppelhylleverksamheten.

Att göra studiebesök och utbyta erfarenheter med kollegor är också en bra inspirationskälla i det fortsatta arbetet.

Lycka till med det viktiga arbetet med Äppelhyllan på ditt bibliotek!

Text: Barnens bibliotek. Uppdaterad: juni 2023.