Hoppa till innehållet

Så startar du en Äppelhylla

Så bra att ditt bibliotek vill starta en Äppelhylla! Barn med funktionsnedsättningar är dubbelt prioriterade målgrupper för folkbiblioteken. Arbetet med Äppelhyllan är ett bra sätt att synliggöra denna prioritering.

Här följer några tips om hur Äppelhyllan ska bli en självklar del av bibliotekets verksamhet.

Steg 1: Gör Äppelhyllan tillsammans!

Det är viktigt att involvera de som ska använda Äppelhyllan, redan från början. Att ha ett bra samarbete kring Äppelhyllan, både inom den egna organisationen och med organisationer och barnens vuxna är grunden för att hyllan ska synas och användas.

Börja med att kartlägga er kommun. Hitta verksamheter, organisationer och föreningar att samverka med. Här är några exempel:

 • Habilitering
 • Syncentral
 • Barnavårdscentral
 • Anpassad grundskola
 • Kommunens funktionshindersråd
 • Intresseföreningar så som: Riksförbundet Attention, Autism- och Asperbergerförbundet, FUB med flera.

Ta kontakt, bjud in er och berätta om Äppelhyllan och ta reda på hur behoven ser ut hos dem.

Äppelrum på bibliotek med låga bokhyllor, gröna fåtöljer. På väggen hänger ett stort rött äpple.
Ett tips är att välja en plats som ger möjlighet till lugn och ro för besökare. Fotografiet är från Frölunda bibliotek, Göteborg. Foto: Annsofie Andersson

Steg 2: Äppelhyllans placering

Alla bibliotek ser olika ut och möjligheterna för placeringen av Äppelhyllan kan variera stort.

Här följer några saker att ta med i planeringen av placeringen:

 • Välj en plats som ger möjlighet till lugn och ro för besökaren.
 • Placera gärna hyllan i närheten av personal, så att besökarens frågor lätt kan fångas upp.
 • Medierna ska vara nåbara för de minsta och för rullstolsburna.
 • Hyllan ska vara tydligt skyltad.
 • Tänk på att vägen till och från hyllan ska vara tillgänglig. Det gäller såklart resten av biblioteket med.

Steg 3: Äppelhyllans innehåll

Det finns inga regler för vad en Äppelhylla ska innehålla eller hur den ska vara ordnad.

Här är några förslag:

 • Utgå ifrån målgruppens behov. Behoven kommer att variera och hyllan behöver anpassas kontinuerligt.
 • Omvärldsbevaka utgivningen. För att kunna tillmötesgå behoven behöver ni ha kompetens kring vad som finns att köpa in.
 • Gör studiebesök på andra bibliotek som har en Äppelhylla, hämta inspiration av kollegors arbete.
 • Gör knubbarna tillgängliga genom att göra dem extra breda, med lättlästa texter och med pictogram. Då underlättar ni för besökare som har läs- och skrivsvårigheter och för barn med funktionsnedsättningar som behöver bilderna som stöd till den lättlästa texten.
 • Finns det bara höga hyllor? Använd översta hyllplanet till utställningar och exponering av media.
 • För att vara aktuell och relevant behöver Äppelhyllan anpassas till nya medier, ny teknik och nya behov. Därför är det viktigt att följa upp hur materialet används. Använd utlåningsstatisk eller be om feedback från grupperna ni samverkat med. 

Steg 4: Marknadsför Äppelhyllan

Om ett samarbete redan har startats för att arbeta fram Äppelhyllan blir marknadsföreningen lättare. De viktigaste marknadsförarna är de vuxna som finns i målgruppens närhet. Bjud in dem för att visa och informera om Äppelhyllan!

Fler vägar att nå ut är:

 • Använd bibliotekets sociala medier, kommunens kommunikationskanaler eller kontakta lokalradio/lokaltidning.
 • Tänk in Äppelhyllan i er övriga verksamhet. Vilka program och aktiviteter kan kopplas till hyllan? Vilka studiebesök finns inplanerade?
 • Gör en utställning där ni berättar om exempelvis lättläst, teckenspråk, punktskrift eller bliss.
 • Arbeta uppsökande. Finns fler berörda grupper i kommunen som ni ännu inte kontaktat? Bjud in till biblioteket eller fråga om ni får besöka dem.

Ladda ner logotypen

Äppelloggan togs fram 2005 som ett led i länsbibliotekens arbete med tillgänglighet. Regionbibliotek Västra Götaland köpte rättigheter för fri användning för landets alla bibliotek. I dag ägs logotypen av Kulturförvaltningen, Västra Götalandsregionen. 

Logotypen är fri för användning för att informera om tillgänglig bibliotekensverksamhet och andra kulturaktiviteter för barn och unga. Den får inte användas för kommersiellt bruk.

Text: Barnens bibliotek. Uppdaterad: juni 2023.