Hoppa till innehållet
Tre drakar flyger runt ett slott.

Fakta om drakar

Draken har funnits länge och är spridd över hela världen. Den finns i olika storlekar och former och ibland vaktar den en skatt.

Oftast tänker man sig en drake som en stor eldsprutande ödla. Men det finns många berättelser om drakar. Ibland är den en stor orm utan vingar, ibland inte större än en vanlig orm. Andra gånger flyger den och det finns även berättelser om osynliga drakar.

Måste vara modig och tyst

Det är vanligt att drakar vaktar på skatter. Det kan vara en människa som har grävt ner en skatt och som efter sin död har blivit förvandlad till drake.

En stor brunguldig drake flyger över ett hav.
En drake kan se ut på många olika sätt.

Om du vill komma åt en drakskatt måste du vara modig. Du måste gräva upp den på natten och får inte säga något eller bli rädd under hela tiden. Om du pratar eller blir skrämd kan draken komma och ta med sig skatten.

Både i luften och i havet

Om du ser en eldkvast på himlen kan det hända att det är en drake som är ute och flyger. Men den kan också hålla till i sjöar och vattendrag. Exempelvis kan den dyka ner till sjunkna skepp och hämta värdefull last, som den sedan spyr upp på sitt gömställe.

Text: Annsofie Andersson, 10 december 2021.

Källor: Nationalencyklopedin, Folktrons ABC av Ebbe Schön, Institutet för språk och folkminnen.

Visste du?

  • Vikingarna kallade sina stridsskepp för drakar. Ofta var skeppen utsmyckade med drakhuvuden.

  • Det sägs att en drake kan födas ur ett tuppägg.

  • I Kina anser man inte att draken är ett ondskefullt monster. Där betyder draken tur och lycka.

Mer om drakar och andra väsen