• Site
  • Web

Hej Sommarboken 2021Metodtips

 

 

Handboken Lust till läsning

Beställ vår metodhandbok

 

Några få exemplar finns kvar att beställa av Lust till läsning. En metodhandbok för Sommarboken - eller hur du pratar med barn om böcker och läsning. Maila antal och adress till marion.hyden@vgregion.se 

Handboken finns också att ladda ner som pdf Lust till läsning. En metodhandbok för Sommarboken.

-1