Hoppa till innehållet

Tips på aktiviteter till Sommarbokenträffar

Dags för Sommarbokenträffar men ingen inspiration? Här tipsar vi om några roliga aktiviteter att göra med temat vänner, hemligheter och språk i fokus. Ännu fler hittar du i det nedladdningsbara häftet!

I år är Sommarbokens tema "Vänner och hemligheter". Förutom att självklart tipsa om böcker inom ämnet, anordna frågepromenad och lägga fram pysselinstruktioner tipsar vi här om några fler roliga övningar barnen kan göra på era träffar i sommar.

Du kan också ladda ner och skriva ut vårt häfte med dessa och ännu fler aktiviteter.

Sex stycken lappar med texterna: Ormen ler, Pippi dansar, Bamse, Gullig katt, Harry Potter simmar, Hundmannen.
Kan du gissa vad din kompis försöker visa med kroppen? Foto: Lisa Ahlqvist

Charader, kroppsspråk

Förberedelser: Skapa många olika ord eller meningar på lappar, hopvikta. Tänk på att anpassa orden eller fraserna efter de som ska delta eller temat som gäller.

Charader kan utföras individuellt eller så delas deltagarna in i jämbördiga lag. En av deltagarna drar en lapp och börjar sedan att visa med kroppen vad som står på lappen. Hen får inte säga något. Är det en fras kan hen visa antalet ord med fingrarna. Sen får alla deltagare eller deltagarna i personens lag gissa vilket ord det handlar om.

Det rätta ordet ger poäng, man kan även göra charader utan att räkna poäng. När man gissat rätt på ordet går det över till det andra laget och en ny deltagare. Om man vill kan man begränsa tiden och sätta en timer, en minut brukar vara lagom.

Den ena berättar, den andra ritar. Ni vinner när den som ritar ser vad den har på pappret!
Den ena berättar, den andra ritar. Ni vinner när den som ritar ser vad den har på pappret!

Jag berättar, du ritar

Förberedelser: Ta fram stolar, föremål att beskriva eller bilder på föremål, papper och pennor.

Ställ stolar i par med ryggarna mot varandra, en stol per deltagare, och sätt er sedan på stolarna. De deltagare som sitter med ryggarna mot varandra bildar ett par. Den ena i paret får ett föremål eller en bild på ett föremål, den andra penna och papper. Nu gäller det för den i paret som har föremålet att för den andra beskriva hur föremålet ser ut, utan att antyda vad det är, medan den andra ritar enligt beskrivningen.

Det par där tecknaren först kan se vad hen själv håller på att rita vinner. Fortsätt leken genom att byta roller och par.

Kluriga ord

Förberedelser: Skapa lappar med förslag på roliga, lite svåra, ord. Ett ord per lapp inklusive en kort förklaring av ordet. Burk eller påse till lapparna. Alternativt kan ni använda ordlistor eller ordböcker och låta barnen själva hitta ord de inte känner till.

En person i gruppen drar en lapp och läser ordet högt för alla andra utan att avslöja dess betydelse. Alla skriver en egen förklaring till vad de tror att ordet betyder utan att visa för varandra. Tips! Skriv tydligt! Den som dragit lappen och läst ordet skriver ner den rätta betydelsen på en egen lapp. Allas lappar samlas in och läses upp högt för gruppen och var och en gissar på den förklaring de tror mest på.

Poäng till de falska förklaringar som får gissningar och till de som gissat på rätt förklaring. Låt alla dra en lapp och läsa ett klurigt ord. Leken är slut när alla har fått läsa. Summera allas poäng och utse en vinnare!

Skicka ut deltagarna i biblioteket och hämta en bok! Foto: Ann-Charlotte Rugfelt
Skicka ut deltagarna i biblioteket och hämta en bok! Foto: Ann-Charlotte Rugfelt

Skriv mellan raderna

Förberedelser: Ta fram böcker, papper och pennor.

Skicka ut deltagarna i biblioteket med uppdraget att hämta varsin bok. Här kan ni vara kreativa och till exempel be dem gå till den första hyllan de ser, rad två uppifrån och den åttonde boken från vänster. När alla har varsin bok är det dags att börja skriva. Böckerna ska ge er början och slutet på er dikt eller berättelse.

Alla bläddrar till sidan 7, går till rad 5 och skriver ner de tre första orden i en fullständig mening. Dessa tre ord är början på er dikt. Sen bläddrar ni till sjunde sidan bakifrån, går till rad fem och skriver ner de tre första orden i en fullständig mening. Dessa tre ord är slutet på er dikt. Nu ska deltagarna skriva resten, det som ska vara mellan inledningen och slutet. Det är bra att sätta en tidsbegränsning hur länge en ska skriva, förslagsvis 3 minuter.

Hoh-e-joj! Hej! Foto: Lisa Ahlqvist
Hoh-e-joj! Hej! Foto: Lisa Ahlqvist

Lär dig rövarspråket

Ett av de vanligaste kodspråken är rövarspråket. Det var Astrid Lindgren som skrev om rövarspråket i böckerna om Mästerdetektiven Blomkvist. Ett roligt sätt att kommunicera och prata med varandra utan att alla andra förstår.

Lär dig mer om rövarspråket och ladda ner en övning att låta barnen göra antingen skriftligt eller muntligt.

Text: Malin Carlsson och Katarina Larson, april 2024.

Källor: Inspirationen till aktiviteterna ”Jag berättar, du ritar” och ”Kluriga ord” är hämtade från Folkhälsans www.lekdatabas lekar.folkhalsan.fi. Inspiration till ”Skriv mellan raderna” kommer från poeten och inspiratören Madelene Edlund som hjälpte till med skrivtips för Sommarboken 2020.

Ladda ner aktiviteterna

Inför sommaren 2024 finns ett häfte med tips på aktiviteter att göra på bibliotekets träffar. Du kan ladda ner häftet till din dator och skriva ut den om du vill.

Mer om Sommarboken