Select the search type
  • Site
  • Web
Search
 

 

Barnkonventionen

 

DU är en indi­vid med egna rättig­heter, inte dina för­äldrars eller andra vuxnas ägo­del!

Kallas också: Konventionen om barnets rättigheter eller Barnrättslagen

 

Ett barn lånar på ett bibliotek

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Läs- och länktips  »

 


Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Läs- och länktips  »

 

VAD ÄR BARNKONVENTIONEN?

Det finns 54 artiklar i Barnkonventionen, alla är lika viktiga men fyra av dem är lite viktigare än andra.
 

2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

3. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

6. Alla barn har rätt till liv och utveckling.

12. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

 

Alla har rätt Alla har rätt!

I den här boken finns alla artiklarna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna förklarade och med bilder. 

Illustrationer på denna sida: copyright Pernilla Stalfelt


Artikel 8: Barn har rätt till sin identitet.

Vara den du är... Läs- och länktips  »

Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Artikel 13: Barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.

Läs- och länktips  »

Artikel 17: Barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. 

Läs- och länktips  »

Flera av Barnkonventionens artiklar handlar om att vara säker, trygg och ha det bra hemma.

Läs- och länktips  »

Artikel 28: Barn har rätt till utbildning.

Läs- och länktips  »

 

Barns rätt med Jonas är ett program du kan lyssna på. Jonas pratar med olika Borlängebarn om deras liv och rättigheter, kopplat till barnkonventionen.

Barns rätt med Jonas. På bilden hoppar Jonas (som är en vuxen person) hage på en skolgård.

Kolla också

minarättigheter.se
 

Länktips

UNICEF´s sida för skolan. Där finns spelet I stormens öga.

BRIS sida för barn om Barnkonventionen

barnenstankesmedja.se - pyssla och fundera kring mänskliga rättigheter och ställ frågor till politiker inför valet 2018. 

På sajten lyssna.nu kan du lyssna på en poddcast om dina rättigheter.

Children´s world - här kan du läsa om barnrättshjältarna, dina rättigheter och Barnkonventionen.

Barnombudsmannen
I Sverige har alla barn och ungdomar upp till 18 år en egen ombudsman. Elisabeth Dahlin är ny Barnombudsman från hösten 2018. Men egentligen är Barnombudsmannen ett helt gäng på 25 personer.

Lär dig mer om Barnkonventionen

 Läs om Barnkonventionen på minoritetsspråk (teckenspråk, romani chib, finska, samiska, meänkieli och jiddisch)(Barnombudsmannen) och på flera andra språk - dari, arabiska, tigrinska, somaliska, engelska. 

Åsa Lindhagen är barnminister

 koll på soc – här kan du få svar på dina frågor om vad socialtjänsten är och kan hjälpa till med. Frågor du har om det är jobbigt hemma eller när du gör saker som inte är bra för dig. Barnombudsmannen och Socialstyrelsen ansvarar för sajten.

Tips till bibliotek
Btj och Barnfonden har tagit fram Verktygslådan som riktar sig till dig som bibliotekarie och innehåller en rad övningar för barn mellan 6 och 12 år.
Till Verktygslådan  »

Lästips

Du har rätt. (2020)Får mormor komma hit? En bok om migrationsrätt Alla barn rätt

-1